Kinh nghiệm quản lý hoạt động Viễn Thám của một số nước

Hoạt động viễn thám có vai trò quan trong trong nhiều lĩnh vực từ khai thác tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, dự báo thiên tai, khí hậu, kinh tế – xã hội đến an ninh quốc phòng. Ở mỗi quốc gia khác nhau có nhưng kinh nghiệm khác nhau trong cơ chế […]

Xem thêm