[GIS][pvid]

Ứng dụng GIS xây dựng CSDL các dự án dân cư mới trên địa bàn Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Ứng dụng GIS vào việc quản lý các dự án dân cư sẽ là biện pháp hữu hiệu và thành công. Do đó tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Ứng dụng GIS xây dựng CSDL các dự án dân cư mới trên địa bàn Quận 2-TP.Hồ Chí Minh”.
Ứng dụng GIS xây dựng CSDL các dự án dân cư mới
Ứng dụng GIS xây dựng CSDL các dự án dân cư mới
UNGDUNGGIS.EDU.VN
Nhà ở hiện nay đang là vấn đề quan tâm của nhiều người, đặc biệt là đối với các thành phố có tốc độ đô thị hóa cao.Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế chính trị xã hội của nước ta cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Đi kèm với việc dân số ngày một tăng thì diện tích dành cho việc xây dựng nhà ở ngày càng thu hẹp lại. Đã có rất nhiều biện pháp cũng như chính sách đưa ra nhằm giải quyết vấn đề nhà ở.Trong đó việc cho xây dựng các khu dân cư mới cũng là một trong những biện pháp nhằm giải quyết tình hình này.

Quận 2 là quận nằm ngoại ô trung tâm TP.Hồ Chí Minh, là quận đang phát triển, ở đây tập trung nhiều dự án mới của thành phố nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho thành phố, làm giảm áp lực lên những vùng trung tâm nội thành.Tuy nhiên việc quản lý các dự án này còn mang tính rời rạc, chưa có sự liên kết giữa những thông tin về vị trí cũng như đặc điểm cụ thể của dự án, đặc biệt là khi chủ đầu tư và nhân dân muốn tìm hiểu về các dự án này thông qua sự quản lý của các ban ngành thì chưa được sự đáp ứng thỏa đáng.

Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, GIS (Hệ thống thông tin địa lý) đã trở thành một công cụ hữu hiệu hỗ trợ nghiên cứu cho nhiều lĩnh vực tự nhiên , kinh tế xã hội. GIS đã được nghiên cứu, phát triển hơn 30 năm nay. Tại Việt Nam, Công nghệ GIS bắt đầu đi vào ứng dụng từ cuối những năm 90 và phát triển rất mạnh trong 10 năm trở lại đây.Trải qua quá trình phát triển cho đến nay Công nghệ GIS đã chứng minh hiệu quả ứng dụng của nó trong đời sống nói chung và trong nghiên cứu nói riêng. Đặc biệt ứng dụng GIS trong quản lý đất đai, nhà ở là một trong những xu hướng nổi bật của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghệ GIS cho phép ta thiết kế CSDL thông qua các bảng dũ liệu, tạo sự liên kết giữa thông tin thuộc tính và không gian, từ đó có thể thực hiện truy vấn, phân tích, quản lý, hiển thị dữ liệu, giúp cho nhà quản lý có những quyết định và giải pháp đúng đắn trong công tác quản lý đất đai và nhà ở. Đã có nhiều đề tài cũng như các công trình nghiên cứu ứng dụng GIS phục vụ mục đích này mà cụ thể là hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đã ứng dụng công nghệ này trong lĩnh vực quy hoạch và sử dụng đất. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có dự án do Ban quản lý dự án và đầu tư công trình Quận 5 phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin địa lý (DITAGIS)  thực hiện đó là: Xây dựng CSDL GIS về nhà ở và đất Ở Quận 5.

Vì thế ứng dụng GIS vào việc quản lý các dự án dân cư sẽ là biện pháp hữu hiệu và thành công. Do đó tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Ứng dụng GIS xây dựng CSDL các dự án dân cư mới trên địa bàn Quận 2-TP.Hồ Chí Minh

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài

Mục tiêu chung: Xây dựng CSDL về các dự án xây dựng trên địa bàn Quận 2 - TP.Hồ Chí Minh
Mục tiêu cụ thể:
Triển khai xây dựng  CSDL có khả năng liên kết giữa vị trí không gian và đặc điểm thuộc tính của khu dân cư mới.
Lập trình giao diện để giúp cho những nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc quản lý các khu dân cư mới
Nhiệm vụ:
Thu thập dữ liệu không gian và thuộc tính của từng khu trên địa bàn.
Dựa trên bản đồ nền có sẵn tiến hành chỉnh sữa lại, xây dựng tổ chức các lớp thông tin có quan hệ với nhau.

3. Giới hạn đề tài nghiên cứu ứng dụng gis

Đối tượng nghiên cứu
Vùng nghiên cứu: Quận 2
Đối tượng nghiên cứu: Các dự án dân cư mới  Quận 2

4.  Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu: thứ cấp (thu thập trên internet, sách báo, các đề tài liên quan), sơ cấp (đi lấy điểm dự án bằng GPS)
Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp
Phương pháp khảo sát thực địa
Phương pháp chuyên ngành: công cụ GIS
Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến thầy cô và những người giúp đỡ

5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

Xây dựng CSDL các dự án dân cư mới được quản lý bằng công cụ GIS sẽ là phương tiện hữu hiệu và khoa học cho việc quản lý cũng như nắm bắt thông tin về các khu dân cư mới, từ đó giúp cho nhà quản lý đưa ra những chính sách xây dựng phù hợp hơn, đồng thời làm cơ sở tài liệu cho địa bàn  khác.
KẾT LUẬN
Qua quá trình thực hiện đề tài: “Ứng dụng GIS vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu các dự án dân cư mới trên địa bàn Quận 2” đã đạt được những kết quả sau:
UNGDUNGGIS.EDU.VN
Hệ thống lại những kiến thức cơ bản của GIS
Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý về các dự án ở quận 2 bao gồm vị trí và những thông tin thuộc tính đi kèm hỗ trợ cho các nhà quản lý am hiểu về Công nghệ GIS
Tìm hiểu và khảo sát thực tế địa bàn Quận 2
Lập trình một số công cụ đơn giản
Như vậy so với mục tiêu ban đầu đề ra đề tài đã đạt được những mục tiêu chính. Tuy nhiên về mục tiêu lập trình thiết kế giao diện cho nhà quản lý thì đề tài chỉ đạt được 1 phần so với yêu cầu trước đó. Việc viết chương trình dành cho nhà quản lý chưa hoàn thành. Đây là do khả năng còn hạn chế của người làm đề tài. Rất mong nhận được sự giúp đỡ và thông cảm của thầy cô.
Nguồn: Nguyễn Thị Tú
Chuyên ngành Bản đồ - Viễn Thám - GIS
Khoa Địa lý
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

Previous
Next Post »